Заява Української федерації убезпечення щодо запобігання проявам дискредитації страхового ринку.

15 февраля, 2010
Українська федерація убезпечення занепокоєна ситуацією, яка склалася у зв’язку з оприлюдненням інформації про нібито зростання протягом 9-ти місяців 2009 року кредиторської заборгованості за страховими виплатами до безпрецедентного рівня (майже в один мільярд гривень) або у 16-18 разів (за даними різних джерел).
Дійсно, відповідно до консолідованих звітних даних, розміщених на сайті Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, за добровільними та обов’язковими видами страхування кредиторська заборгованість за страховими виплатами зросла з 64,2 мільйонів гривень на початку 2009 року до 967,7 мільйонів гривень на кінець третього кварталу цього ж року, тобто у 15 разів.
Однак, вже поверхневий аналіз показує, що кредиторська заборгованість за страховими виплатами характеризується великою волатильністю та випадковістю, що взагалі робить цей показник, на відміну від виключно простроченої заборгованості, не суттєвим для аналізу діяльності окремого страховика та ринку в цілому.
Тому, дивно, що галас навколо цього показника не здійнявся півроку раніше, після оприлюднення консолідованих даних за перше півріччя 2009 року, коли з початку року кредиторська заборгованість за страховими виплатами зросла у 40!!! разів до 2,96 млрд. гривень. Протягом же третього кварталу, навпаки вона зменшилась майже втричі.
Крім цього, 842,7 мільйони гривень або 87% заборгованості, що мала місце на кінець третього кварталу 2009 року, склала заборгованість зі страхування фінансових ризиків, а 2,86 млрд. гривень або 96,6% заборгованості, що мала місце на кінець першого півріччя 2009 року, склала заборгованість зі страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, іншого майна та фінансових ризиків.
Левова частка страхування за цими видами не належить згідно з оцінкою УФУ до сфери класичного страхування.
Частка класичного страхування наприкінці 2009 року склала 53%, тоді як на початку того ж року — 60%.
Наявність двох, практично рівнозначних за обсягом, але діаметрально протилежних за змістом та спрямуванням частин страхового ринку, безумовно спотворює показники, що його характеризують. Тому послідовний розвиток класичного страхування та оздоровлення страхового ринку шляхом запровадження європейських принципів та стандартів державного регулювання поступово зведе нанівець цю проблему.
Якщо ж проаналізувати динаміку зміни кредиторської заборгованості за страховими виплатами за основними видами класичного страхування, які разом складають близько 70% від загального обсягу класичного страхового ринку, то маємо інші значення, а саме:
зі страхування наземного транспорту (крім залізничного) – зростання в 1,8 рази;
з обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів за внутрішніми договорами – зростання в 2,7 рази;
з обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів за додатковими договорами – зменшення в 8 разів.
Але для об’єктивних висновків одних лише наведених показників є недостатньо.
Кредиторська заборгованість за страховими виплатами, що обліковується у звітних даних страховика, включає як прострочену так і непрострочену заборгованість.
Це, по суті, зобов’язання, які визнані страховиком і будуть погашені у строки, визначені відповідно до укладених договорів та законодавства.
Так, на кінець третього кварталу зі страхування наземного транспорту (крім залізничного) кредиторська заборгованість за страховими виплатами склала 67,6 мільйонів гривень, тоді як протягом дев’яти місяців цього року страховиками за цим видом страхування було сплачено 1,9 млрд. гривень.
Отже, кредиторська заборгованість за страховими виплатами на кінець звітного періоду складала суму, яка в середньому за звітний період сплачувалася страховиками протягом 6,5 днів.
За консолідованою звітністю членів Української федерації убезпечення цей показник склав 3,6 днів, тобто був майже удвічі меншим.
Слід зазначити, що згідно з законодавством, усталеною практикою, та укладеними договорами страховики сплачують страхове відшкодування протягом 15 днів з дня затвердження страхового акта.
З обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів (за звичайними договорами) кредиторська заборгованість за страховими виплатами на цей же час склала 18,2 мільйони гривень, тобто становила суму страхового відшкодування, яка в середньому за звітний період сплачувалась страховиками протягом 8,6 днів.
За консолідованою звітністю членів УФУ цей показник був на один день меншим.
Закон України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»дає страховику один місяць на здійснення виплати страхового відшкодування після отримання від потерпілого усіх необхідних документів.
Враховуючи наведене, маємо всі підстави стверджувати, що страховики, які здійснюють класичне страхування, незважаючи на фінансову кризу та відсутність будь-якої підтримки з боку держави, продемонстрували високу самоорганізацію та соціальну відповідальність, сумлінно виконуючи свої зобов’язання. Зокрема, тільки члени УФУ залучили у 2009 році близько одного мільярда гривень коштів акціонерів, які були спрямовані на здійснення страхових виплат та підвищення фінансової стабільності страховиків.
Водночас, фінансова криза загострила хронічні проблеми українського страхового ринку, зокрема, такі як демпінг, непрозорість, недостовірність звітності, низька платоспроможність значної кількості страховиків, недоформування ними резервів та порушення порядку їх розміщення, низька культура страхування загалом.
Тому, у багатьох страхувальників, перш за все тих, хто спокусився на низькі ціни, не оцінюючи надійність страховика, його платоспроможність та відкритість, виникли реальні труднощі в отриманні страхового відшкодування.
Українська федерація убезпечення докладає значних зусиль для того, щоб викорінити ці явища з ринку, запобігти їх повторенню в майбутньому.
Головне, що вже сьогодні у добросовісного та обережного страхувальника існує реальна можливість отримати якісну страхову послугу і, перш за все, своєчасне страхове відшкодування.
Ми підтримуємо активні дії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з оздоровлення страхового ринку.
Тому вважаємо, що в цих умовах слід утриматися від поширення кон’юнктурної інформації, щодо страхової діяльності, яка створює хибне уявлення про стан страхового ринку, безпідставно підриває довіру до страхування.
Закликаємо усі зацікавлені сторони до серйозної, професійної роботи задля розвитку в нашій державі прозорого, конкурентоспроможного страхового ринку.


Схвалено на засіданні Президії Української федерації убезпечення 10 лютого 2010 року.
УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ УБЕЗПЕЧЕННЯ, Асоціація
+ Добавить Комментарии: (0)

Пользовательское соглашение   Политика конфиденциальности   Обратная связь   Реклама на сайте
© «Все о бизнесе, Новости бизнеса, Бизнес-планы - Украина Деловая » 2006 — 2020
Копирование материалов разрешено только при условии размещения обратной прямой гиперссылки!