Української федерації убезпечення внесла пропозиції до проекту Податкового кодексу України.

24 июня, 2010
На виконання рішення позачергових Загальних зборів Української федерації убезпечення у співпраці з іншими об’єднаннями страховиків підготовлено порівняльну таблицю з пропозиціями Федерації до проекту Податкового кодексу України (реєстраційний №6509) в частині оподаткування учасників страхового ринку.
Ці пропозиції посилюють спрямованість Кодексу на стимулювання людини та підприємства-роботодавця здійснювати соціальний захист фізичної особи шляхом страхування, особливо у вигляді медичного та пенсійного страхування, які забезпечують суспільству потужні джерела довгострокового інвестиційного ресурсу і, зокрема, передбачають:
встановлення особливостей оподаткування не страхової діяльності, а саме страховика, як це передбачено частиною Кодексу, яка стосується особливостей оподаткування суб’єктів господарювання. При цьому пропонуємо у відповідних підпунктах встановити особливості визначення прибутку, доходів і витрат страховика, зокрема, врахувавши при їх обчисленні страхові резерви;
впровадження загальної системи оподаткування для всіх страховиків через три роки, протягом яких страховики сплачуватимуть запропонований Урядом України податок з страхових премій та здійснюватимуть розрахунок податку з прибутку без його адміністрування податковими органами. Такий підхід враховує положення Програми економічних реформ Президента України на 2010 – 2014 роки, якою передбачено до кінця 2012 року здійснення переходу на МСФЗ. При цьому вдасться уникнути величезних витрат і втрат держави та страховиків, зумовлених адмініструванням одночасних: переходу на загальну систему оподаткування страховиків; суттєвих змін у системах їх фінансової звітності та обліку, а також у системі державного нагляду за страховою діяльністю при впровадженні нової редакції Закону України «Про страхування» відповідно до Державної програми економічного та соціального розвитку України на 2010 рік. Тим більше, що сплата протягом перехідного періоду тривідсоткового податку без їх зменшення на суму вихідного перестрахування з премій ефективно запобігатиме використанню страхування в якості податкового арбітражу;
уточнення особливостей оподаткування інвестиційного доходу страховика життя;
унормування надання податкових пільг страхувальникам за договорами добровільного медичного страхування, віднесення до витрат якого передбачено підпунктом 7.10.1 “а” та “е” розділу ІІІ. З цією метою збільшення податкової пільги за довгостроковими договорами страхування життя, договорами пенсійного забезпечення та добровільного медичного страхування до 40% з відповідним розподілом: до 16% за довгостроковими договорами страхування життя, до 16% за недержавним пенсійним забезпеченням та до 8% за договорами добровільного медичного страхування;
збереження нинішньої системи оподаткування відокремлених структурних підрозділів страховиків, а саме право нарахування та сплати консолідованого податку на прибуток;
встановлення особливостей оподаткування курсових різниць у страховика, передбачивши однаковий принцип їх врахування, як у доходах так ї у витратах;
уточнення поняття договору довгострокового страхування життя, яке повинно вирішувати питання щодо звільнення застрахованої особи у разі, коли договір довгострокового страхування життя є договором між страховиком та юридичною особою – платником податку. Такий договір має передбачати зміну страхувальника – роботодавця, що сплачує страхові платежі (внески, премії) за договором у разі звільнення застрахованої особи або зміни її роботи.
Пропозиції Української федерації убезпечення надіслано до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг.
УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ УБЕЗПЕЧЕННЯ, Асоціація
+ Добавить Комментарии: (0)

Пользовательское соглашение   Политика конфиденциальности   Обратная связь   Реклама на сайте
© «Все о бизнесе, Новости бизнеса, Бизнес-планы - Украина Деловая » 2006 — 2020
Копирование материалов разрешено только при условии размещения обратной прямой гиперссылки!