За плечима компанії «Хенкель» — 30-річний досвід успішної реалізації стратегії сталого розвитку

10 марта, 2021

Сьогодні компанія «Хенкель» оприлюднила свій 30-й Звіт про сталий розвиток, який містить детальну інформацію про її досягнення й успіхи у реалізації стратегії сталого розвитку.

«Для компанії «Хенкель» дотримання принципів сталого розвитку є не лише давньою традицією, але йневід’ємною складовою cтратегічної програми цілеспрямованого зростання. У 2010 році ми визначили довгострокову стратегію сталого розвитку та відповідні цільові показники на період до 2030 року і відтоді  продемонстрували  значні успіхи, якими пишаємося. Ми досягли здебільшого усіх цільових показників, а деякі з них навіть перевершили, – сказав Карстен Кнобель (CarstenKnobel), голова правління Ради директорів компанії «Хенкель». – За рахунок впровадження інноваційних рішень, що відповідають принципам сталого розвитку, у сегментах споживчих і промислових товарів ми прагнемо створювати надзвичайно високу цінність, щоб випередити зростання ринку та водночас зміцнити свої провідні позиції у галузі сталого розвитку».

«Внаслідок глобальної пандемії 2020 року перед компанією постала незліченна кількість нових викликів. Попри це завдяки згуртованості й ентузіазму наших працівників у всьому світі нам вдалося досягти прогресу щодо реалізації програми сталого розвитку, зокрема у таких трьох ключових напрямах: набуття статусу компанії, безпечної для клімату, здійснення переходу до економіки замкненого циклу та посилення підтримки соціального прогресу. Результатом наших зусиль стали видатні досягнення як на рівні компанії, так і в тому, що стосується нашого всеосяжного портфеля продуктів і технологій», —  додала Сильві Ніколь (Sylvie Nicol), член Правління компанії «Хенкель», відповідальна за управління персоналом і сталий розвиток.

Прагнення до лідерства у галузі сталого розвитку

У 2010 році компанія «Хенкель» визначила довгострокову стратегію сталого розвитку на період до 2030 року, яка передбачає досягнення конкретних цільових показників і виконання певних завдань. Відтоді і стратегія, і цільові показники зазнають постійного критичного перегляду та розширення. Основою стратегії є амбітне прагнення до створення більшої цінності меншим коштом — аби забезпечення зростаючого добробуту населення планети поєднувалося з одночасним зменшенням негативних наслідків для довкілля у глобальному масштабі.

2020 рік є проміжним етапом у виконанні програми, передбаченої на період до 2030 року. Протягом минулого десятиліття компанія «Хенкель» досягла значного прогресу в усіх напрямах реалізації стратегії сталого розвитку: загалом вона спромоглася зменшити негативний вплив  на довкілля на 39 відсотків у трьох аспектах: скоротити обсяг викидів CO2, зменшити обсяг відходів та обсяг споживання води і при цьому суттєво перевершити цільовий показник, яким передбачено відповідне скороченняна 30 відсотків до 2020 року. До того ж, завдяки зменшенню кількості нещасних випадків на 50 відсотків, компанія «Хенкель» змогла досягти цільового показника у галузі безпеки праці, якого мала добитися до 2020 року.

30-річний досвід звітування про сталий розвиток

Компанія «Хенкель» опублікувала свій перший звіт про сталий розвиток у 1992 році.Саме тому «Хенкель» є однією з небагатьох компаній у своїй галузі, а також компаній, що входять до складу фондового індексу Німеччини DAX, яка може пишатися 30-річною історією систематичного звітування про результати у галузі сталого розвитку. Перший звіт мав назву «Звіт про довкілля» та містив, поміж іншим, принципи концепції компанії «Хенкель» щодо захисту навколишнього середовища. «Відтоді звітність і стратегія «Хенкель» у галузі сталого розвитку зазнали істотних еволюційних змін. Нині ми спрямовуємо свої зусилля на розв’язання широкого кола завдань, що є важливими для наших акціонерів, та успішну діяльність компанії в майбутньому. Ми забезпечуємо дотримання високих стандартів у галузі соціального прогресу та захисту довкілля в усіх ланках ланцюжка постачання та водночас прагнемо набути статусу компанії, безпечної для клімату», — пояснив Уве Бергманн (UweBergmann), керівник департаменту з управління сталим розвитком компанії «Хенкель».

Чітко визначені цільові показники в галузі захисту клімату

Щоб скоротити обсяг викидів CO2й уповільнити глобальне потепління, компанія «Хенкель» дотримується свого довгострокового бачення та прагне до 2040 року набути статусу компанії, безпечної для клімату.

Компанія поставила перед собою амбітну мету – скоротити вуглецевий слід своєї виробничої діяльності на 65 відсотків до 2025 року. Ми також постійно прагнемо підвищувати енергоефективність  і до 2030 року будемо отримувати весь обсяг електроенергії, потрібної для виробництва, лише з відновлюваних джерел енергії. У березні 2020 року цільові показники компанії «Хенкель» у галузі скорочення викидів в атмосферу були визнані Ініціативою науково обґрунтованих цільових показників ScienceBasedTargetsinitiative(SBTi)такими, що відповідають вимогам, досягнення яких забезпечить реалізацію цілей Паризької кліматичної угоди.

Ще одним важливим досягненням 2020 року було укладення великомасштабної віртуальної угоди про купівлю електроенергії (VPPA) у зв'язку з реалізацією проєкту нової вітряної електростанції в окрузі Бі, штат Техас. Погоджена потужність покриє 100 відсотків потреби в електроенергії підприємств «Хенкель» у США у довгостроковій перспективі.

До того ж, компанія «Хенкель» має намір з максимальною ефективністю використовувати свої бренди та технології в масштабах усього світу, щоб її клієнти, споживачі та постачальники мали змогу скоротити обсяг викидів СО2. Завдяки цьому вони вже змогли протягом 5-річного періоду до 2020 року скоротити обсяг викидів СО2 на понад 55млн тонн. Компанія докладатиме всіх зусиль до того, аби цей показник до 2025 року сягнув 100 млн тонн.

Відчутний прогрес у досягненні цільових показників у галузі упаковки

Компанія «Хенкель» також є палким прихильником активного переходу до економіки замкненого циклу та незмінно прагне досягти амбітних цільових показників у галузі упаковки. Вона поставила собі за мету, щоб до 2025 року весь обсяг використовуваної  упаковки бувпридатним до перероблення або вторинного використання.* Станом на кінець 2020 року вже близько 89% обсягу упаковки, яку використовує компанія «Хенкель», були придатні до перероблення або вторинного використання.

Компанія неухильно прагне до збільшення частки переробленого матеріалу в складі упаковки для її продуктів. Попри те, що продукти більшості її брендів уже  мають упаковку, вироблену з переробленого матеріалу, компанія ставить собі за мету до 2025 року забезпечити частку переробленого пластику, використовуваного в упаковці споживчих товарів у всьому світі, на рівні понад 30 відсотків. Станом на кінець 2020 року ця частка сягнула близько 15 відсотків.

Позитивний соціальний вплив на життя громад

Розв’язання проблемсоціальноїнерівностіє одним із найбільших глобальних викликів сучасності. Пандемія коронавірусунавіть поглибила соціальну нерівність, оскільки часто завдає особливо тяжких наслідків найбільш вразливим верствам населення. Через цеборотьба з пандемією була найважливішимзавданням 2020 року. Компанія «Хенкель»значно розширила перелік заходівз надання допомогиу надзвичайних ситуаціях та минулого рокуініціювалареалізацію комплексної глобальної програми солідарності.Ця діяльність цілковито узгоджується з одним із шести ключових напрямів реалізації стратегії компанії «Хенкель» у галузі сталого розвитку, сприяючисоціальному прогресу.

У зв’язку з цим компанія «Хенкель» наголошує на тому, що вона має на меті до 2025 року ще більше посилити свій позитивний вплив на життя громад за рахунок відповідального вибору постачальників на 100%, максимально ефективного використання для просвіти населення знань і досвіду своїх 50 000 працівників, які пройшли навчання як посли сталого розвитку, а також завдяки сприянню підвищенню рівня життя понад 20 мільйонів осіб у всьому світі.

Одним із прикладів є тривала співпраця компанії «Хенкель» з міжнародною організацією з розвитку Solidaridadзадля підтримки дрібних фермерів, які спеціалізуються на виробництві пальмової олії у країнах Південної Америки, Африки й Азії. На сьогодні цим проєктом охоплено близько 34 000 дрібних землевласників, які обробляють майже 305 000 гектарів землі.

*За винятком клейових продуктів, оскільки їхні залишки можуть негативно позначитися на придатності упаковки до перероблення або забруднити потоки вторинної сировини.

Про компанію «Хенкель»

Компанія «Хенкель» здійснює свою діяльність у світовому масштабі та має збалансований і диверсифікований портфель продукції. Силами трьох своїх бізнес-підрозділів компанія утримує провідні позиції у сегменті промислових і споживчих продуктів завдяки своїм потужним брендам, інноваційному підходу та застосуванню передових технологій. Бізнес-підрозділ «Клейові технології» компанії «Хенкель» є світовим лідером на ринку клейових матеріалів, у всіх сегментах продуктів для промисловості на глобальному рівні. Бізнес-підрозділи «Засоби для прання та догляду за оселею» і «Косметичні засоби» компанії «Хенкель» утримують провідні позиції на багатьох ринках світу та у численних категоріях продукції. Компанія «Хенкель», заснована у 1876 році, має історію успіху, що триває понад 140 років. У 2020 році обсяг продажу компанії становив більш ніж 19 мільярдів євро, а скоригований операційний прибуток – близько 2,6 мільярда євро. Чисельність працівників компанії «Хенкель» становить понад 53 000 осіб у всьому світі. Це віддана та різноманітна команда ентузіастів, яких об’єднує спільна корпоративна культура та спільна мета – створення цінності з дотриманням принципів сталого розвитку, а також спільні ідеї.  Компанія «Хенкель» є визнаним лідером у сфері сталого розвитку, вона обіймає провідні позиції у багатьох міжнародних індексах і рейтингах. Привілейовані акції компанії «Хенкель»внесені до переліку, що охоплюється фондовим індексом Німеччини DAX. Більш детальна інформація міститься на сайті www.henkel.com

+ Добавить Комментарии: (0)

Пользовательское соглашение   Политика конфиденциальности   Обратная связь   Реклама на сайте
© «Все о бизнесе, Новости бизнеса, Бизнес-планы - Украина Деловая » 2006 — 2021
Копирование материалов разрешено только при условии размещения обратной прямой гиперссылки!